Allmänna Villkor

Översikt

Denna webbplats drivs av Arktis Global LLP. På hela webbplatsen hänvisar termerna ”vi”, ”oss” och ”vår” till Arktis Global LLP. Vi erbjuder denna webbplats, https://www.arktisnaturals.com (”Webbplatsen”), inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna Webbplats till dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här. Genom att besöka vår Webbplats och / eller köpa något från oss, deltar du i vår ”tjänst” och accepterar att vara bunden av följande villkor (”Användarvillkor” eller ”Villkor”), inklusive dessa ytterligare villkor och policy hänvisas häri och / eller tillgänglig via hyperlänk. Dessa Användarvillkor gäller för alla användare av Webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, säljare och / eller bidragsgivare till innehåll.

Läs dessa Användarvillkor noggrant innan du öppnar eller använder vår Webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av Webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa Användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal kan du inte komma åt Webbplatsen eller använda några Tjänster. Om dessa Användarvillkor betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa Användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken omfattas också av användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och / eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida regelbundet för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter publicering av eventuella ändringar utgör godkännande av dessa ändringar. Vår butik är värd på Cude Design. De ger oss den elektroniska e-handelsplattformen som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

1. Villkor för Webbutik

Genom att godkänna dessa Användarvillkor intygar du att du är minst ålder i ditt land eller din provins där du är bosatt, eller att du är ålder för majoritet i din stat eller bosättningsland och att du har gett oss ditt samtycke till tillåta någon av dina mindre anhöriga att använda denna Webbplats.

Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål och du får inte heller, vid användningen av Tjänsten, bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar). Du får inte överföra maskar eller virus eller någon kod av destruktiv natur. Brott mot eller överträdelse av någon av Villkoren kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina Tjänster.

2. Allmänna Villkor

Vi förbehåller oss rätten att neka någon tjänst av någon anledning när som helst. Du förstår att ditt innehåll (exklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involverar (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att anpassa och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid vid överföring via nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja eller utnyttja någon del av Tjänsten, användning av Tjänsten eller tillgång till Tjänsten eller någon kontakt på Webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för enkelhets skull och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa Villkor.

3. Noggrannhet, Fullständighet och Aktualitet av Information

Vi ansvarar inte om information som görs tillgänglig på denna Webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna Webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte åberopas eller användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Varje beroende av materialet på denna Webbplats sker på egen risk.

Denna Webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna Webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår Webbplats.

Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår Webbplats.

4. Erbjudanden och Priser

Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten när som helst att modifiera eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll
därav) utan föregående meddelande.

Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisförändring, upphävande eller upphörande av tjänsten.

Alla priser inkluderar moms.

5. Produkter eller Tjänster (Om Tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas enligt vår returpolicy som finns på https://www.arktisnaturals.com/deliveryreturns

Vi har gjort vårt yttersta för att så exakt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av någon färg är korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall.

Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av alla produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan komma att ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta alla produkter. Alla erbjudanden för produkter eller tjänster som görs på denna Webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.

Vi garanterar inte att kvaliteten på några produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i Tjänsten kommer att korrigeras.

6. Noggrannhet i Fakturering och Kontoinformation

Vi förbehåller oss rätten att vägra alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta kvantiteter som köpts per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som gjorts av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och / eller beställningar som använder samma fakturerings- och / eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-postmeddelandet och / eller faktureringsadressen / telefonnumret som gavs när beställningen gjordes.

Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår enda bedömning verkar placeras av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

Mer information finns i vår Returpolicy.

7. Valfria Verktyg

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller input över.

Du bekräftar och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg ”som det är” och “som tillgängligt” utan några garantier, garantier eller villkor av något slag och utan något godkännande.
Vi har inget ansvar som helst som härrör från eller relaterar till din användning av valfria verktyg från tredje part. Varje användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och efter eget gottfinnande och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren på vilka verktyg tillhandahålls av relevant (a) tredjepartsleverantör (er).

Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via Webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och / eller tjänster ska också omfattas av dessa Användarvillkor.

8. Tredjepartslänkar

Viss innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår Tjänst kan innehålla material från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna Webbplats kan leda dig till tredjepartswebbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar eller ansvar för tredjepartsmaterial eller webbplatser eller för annat material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi är inte ansvariga för skada eller skada i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som gjorts i samband med tredjepartswebbplatser.

Läs igenom tredjeparts policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du gör någon transaktion. Klagomål, anspråk, oro eller frågor angående tredjepartsprodukter ska riktas till tredje part.

9. Användarkommentarer, Feedback och Andra Bidrag

Om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e-post, per post eller på annat sätt (gemensamt ”kommentarer”), samtycker du till att vi när som helst, utan begränsning, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Vi är och ska inte vara skyldiga att (1) behålla några kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) för att svara på eventuella kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet, att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi enligt vårt eget gottfinnande är olagligt, stötande, hotande, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt anstötligt eller bryter mot någon parts immateriella egendom eller dessa Användarvillkor .

Du samtycker till att dina kommentarer inte bryter mot någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, sekretess, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du godkänner vidare att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part angående ursprunget till eventuella kommentarer.

Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras noggrannhet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för kommentarer från dig eller någon tredje part.

10. Personlig Information

Din inlämning av personlig information via butiken regleras av vår Sekretesstspolicy. För att se vår Sekretesspolicy, besök https://www.arktisnaturals.se/sekretesspolicy.

11. Fel, Felaktigheter och Utelämnanden

Ibland kan det finnas information på vår Webbplats eller i Tjänsten som innehåller tryckfel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad Webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning) .

Vi förbinder oss inte att uppdatera, ändra eller förtydliga information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpats i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör tas för att indikera att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

12. Förbjudna Användningar

Förutom andra förbud som anges i Användarvillkoren är det förbjudet att använda Webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt ändamål; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att kränka eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, ärekränka, förtal, förakta, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information, (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) att skräppost, phish, pharm, förevändning, spindel, genomsökning eller skrapa; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna för Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

13. Ansvarsfriskrivning; Ansvarsbegränsning

Vi garanterar inte, garanterar eller garanterar att din användning av vår Tjänst eller Webbplatsen är oavbruten, i rätt tid, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användningen av Webbplatsen eller Tjänsten är korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi då och då kan ta bort Webbplatsen och/eller Tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan att meddela dig. Du samtycker uttryckligen till att din användning av eller oförmåga att använda Webbplatsen och Tjänsten är på egen risk. Webbplatsen, tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig via webbplatsen och tjänsten tillhandahålls (förutom som uttryckligen anges av oss) ”som det är” och ”som tillgängligt” för din användning, utan några garantier eller villkor för någon snäll, antingen uttrycklig eller underförstådd, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-intrång. Under inga omständigheter ska företaget, våra styrelseledamöter, befattningshavare, anställda, dotterbolag, ombud, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare hållas ansvariga för skada, förlust, anspråk eller någon direkt, indirekt, tillfällig, bestraffande, speciell, eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade i avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som härrör från din användning av någon av tjänsterna eller några produkter som anskaffas med tjänsten, eller för något annat påstående som på något sätt är relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, fel eller utelämnanden i något innehåll, eller förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publiceras, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt via tjänsten, även om de informeras om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala utsträckning som lagen tillåter.

14. Skadestånd

Du samtycker till att hålla Företaget och våra moderföretag, dotterbolag, dotterbolag, partners, befattningshavare, styrelseledamöter, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadelösa, försvara och hålla dem ofarliga från alla krav eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som görs av någon tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument de innehåller genom hänvisning, eller ditt brott mot någon lag eller rättigheter för en tredje part.

15. Avskiljbarhet

I händelse av att någon bestämmelse i dessa Användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den icke verkställbara delen ska anses vara avskild från dessa Villkor för tjänst, sådan bestämning ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av andra återstående bestämmelser.

16. Uppsägning

Parternas åtaganden och skulder före uppsägningsdagen ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål. Dessa Användarvillkor gäller om inte och tills de avslutas av antingen du eller oss. Du kan säga upp dessa Användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra Tjänster eller när du slutar använda vår Webbplats.

Om du enligt vår enda bedömning misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, att följa någon bestämmelse eller bestämmelse i dessa Användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla förfallna belopp till och med datum för uppsägning, och / eller följaktligen kan neka dig tillgång till våra Tjänster (eller någon del därav).

17. Hela Avtalet

Underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa Användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa Användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna Webbplats eller med avseende på Tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av Webbplatsen och Tjänsten, som ersätter tidigare eller samtida avtal, kommunikation och förslag, antingen muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av Användarvillkoren). Tvetydigheter i tolkningen av dessa Användarvillkor ska inte tolkas mot den upprättande parten.

18. Tillämplig Lag

Dessa Användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Storbritannien.

19. Ändringar av Användarvillkoren

Du kan när som helst granska den senaste versionen av Användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa Användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår Webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera förändringar på vår Webbplats. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår Webbplats eller Tjänsten efter publicering av eventuella ändringar i dessa Användarvillkor utgör godkännande av dessa ändringar.

20. Kontaktinformation

Frågor om Användarvillkoren ska skickas till oss på contact@arktisnaturals.com

VARNING

Observera att denna produkt kan interagera med vissa mediciner och psykotropa läkemedel. För mer information vänligen kontakta din läkare eller apotekspersonal. Allt innehåll och media på Arktis Naturals webbplats skapas endast i informationssyfte. Det är inte på något sätt avsett att ersätta råd från en vårdpersonal och bör inte förlitas som hälso- eller personlig rådgivning. Arktis Naturals tar inget ansvar för skador orsakade av leverans, transport och tullklarering av beställda föremål. Kunden samtycker till att han / hon frågade och är medveten om den juridiska statusen för produkterna i det land där kunden beställer från.